over praktijk Baaswaterval

Praktijk Baaswaterval is een winti praktijk waar je terecht kan voor vrijwel alle hulpvragen op Surinaams cultureel winti gebied. Al ruim 25 jaar werkt Baaswaterval als Surinaamse winti genezer.

Open en transparant

winti bijbelWij ervaren dat mensen vele paden moeten bewandelen eer zij de juiste hulp mogen ontvangen vanuit de Surinaamse winti cultuur.

Mensen zijn vaak wel bekend met hun cultureel probleem maar doordat zij nergens terecht kunnen door taboes en onwetendheid belanden zij uiteindelijk in een vervelende situatie. 

Praktijk Baaswaterval werkt open en transparant omdat wij vinden dat wanneer iemand op Surinaams cultureel winti gebied hulp zoekt deze ook voor iedereen beschikbaar moet zijn. Doordat wij open en transparant te werk gaan willen wij hiermee laten zien dat het geen taboe is om aan een probleem op Surinaams cultureel gebied te werken.

wat is winti

Het geloof van Surinamers gaat verder dan alleen een god. Naast een god geloven Surinamers dat deze god wordt vertegenwoordig door winti’s (te vergelijken met bijbelse engelen). Elk mens wordt door een of meerdere winti’s en verouderder in het leven begeleid. Hun taak is om ons te behoeden voor negatieve energieën zodat wij als mens het leven mogen leiden zoals wij dat zelf willen invullen.

Respect voor de geestelijke wereld gaat bij de Surinamers veel verder dan mensen in de westerse wereld gewend zijn.

In de winti cultuur is het heel normaal dat de geestelijke wereld via dromen met ons proberen te communiceren. Overigens is dit al eeuwenlang een gebruikelijke manier om te communiceren met de geestelijke wereld. Daarnaast zijn rituelen en tradities een manier om wederzijds respect te tonen naar de geestelijke wereld.

surinaamse winti vrouw in kotto

de rol van een bonuman

Bij het horen van de naam winti-genezer denkt men al gauw aan een soort  arts of dokter. Vanuit cultureel oogpunt gezien is dit niet correct.

Een winti-genezer (ook wel bonuman of obiaman genoemd) houdt eigenlijk in dat iemand in staat is om problemen op winti gebied weet op te lossen. Vaak gebeurd dit door rituelen en tradities. Dit kunnen problemen zijn door veel negatieve energieën (ook wel hebi genoemd), culturele vloeken (kunu), verkeerd uitgevoerde culturele handelingen (wisi), etc.

Eigenlijk voor vrijwel alle problemen en hulpwensen op winti gebied kan je terecht bij een winti-genezer. De heer Baaswaterval werkt als ruimt 25 jaar als Surinaamse winti-genezer. Hij wordt ook wel een “obiaman” (magische man), “duman” (een doener), “sabiman (een weter)” of een”bonuman” genoemd).

een winti consult

Met een winti consult wordt er op winti gebied bekeken of en welke problemen er spelen. Een winti consult noemen de Surinamers ook wel een kotluku.

Om een consult te verrichten vindt baaswaterval het belangrijk dat hij van te voren zo min mogelijk informatie ontvangt. Op deze manier kan Baaswaterval het best laten zien over welke winti gave hij beschikt. Om een afspraak te maken voor een consult is daarom alleen een naam en telefoonnummer/e-mailadres voldoende.

winti behandelingen

kumanti wintiMocht blijken dat nog het een en ander op winti gebied moet gebeuren dan krijg je dit na een consult te horen. Baaswaterval werkt op afspraak en voor elke afspraak plaats vind wordt u voorbereid en begeleid. 

Op deze manier weet u zelf altijd waar u aan toe bent, en niet te vergeten… wat u aan het doen bent. Daarnaast zal Baaswaterval altijd zoveel mogelijk informatie te verstrekken, mocht je onverhoopt toch vragen hebben dan mag je deze altijd stellen.