wat is winti

Om de winti cultuur te begrijpen moet je eerst weten wat een natuurreligie is. Een natuurreligie is een religie dat vooral op natuurverschijnselen zoals donder, bliksem, regen, wind en vuur is gebaseerd. 

Natuurreligies komen voor bij volkeren met een beschaving die vooral leven in de natuur. Deze religies vinden vaak hun oorsprong in Afrika en Latijns-Amerika en hebben in het verleden in veel beschavingen een belangrijke rol gespeeld, zoals bijvoorbeeld in het oude Egypte. Ook de indianen in Amerika hebben een natuurreligie als geloof.

Voor de opkomst van het christendom in Europa waren er ook in Europa verschillende natuurreligies. Deze hadden allerlei heiligdommen in de natuur zoals heilige bomen, menhirs en steencirkels. Zelfs in de huidige tijd is er in Nederland nog belangstelling voor natuurreligies. Populair is bijvoorbeeld de neoheidense natuurreligie Wicca.

Herkomst van winti

De oorspronkelijke bewoners van Suriname waren de indianen. Deze indianen hadden hun eigen natuurreligie waarbij geesten en voorouderverering een grote plaats innamen.

Met de komst van de Europeanen in Suriname werden er veel plantages gebouwd. Als werkkracht voor deze plantages werden slaven uit verschillende dorpen en streken van Afrika overgebracht naar Suriname.
Doordat de afrikanen uit verschillende dorpen en streken kwamen hadden zij ieder hun eigen gebruiken, tradities en taal. Samen zaten zij in dezelfde situatie waardoor het voor hen noodzaak werd om al hun kennis, geloof en gebruiken te bundelen om zo te overleven.

Een gedeelte van deze slaven vluchtte uit angst voor de Europeanen de bossen in. Zij worden ook wel de marrons genoemd. Deze slaven waren aangewezen op de regels van de natuur in Suriname.

Na afschaffing van de slavernij moesten de plantages op zoek naar nieuwe werknemers. Er werden toen vooral Chinezen, Indiërs en javanen op contractbasis naar Suriname verscheept om op deze plantages te kunnen werken. Een groot gedeelte bleef na hun contractbasis in Suriname wonen. En ook zij brachten hun culturele kennis en tradities naar Suriname.

Door de grote etnische verscheidenheid in Suriname kun je wel stellen dat de huidige winti religie is ontstaan uit verschillende bevolkingsgroepen en stammen. Van al deze bevolking invloeden vind je wel wat terug in de winti cultuur.

Wapen van Suriname

winti beleving in suriname

Zoals in de meeste religies staat er een god centraal. Voor de winti aanhangers is dat Anana Keduama Keduampo (schepper van hemel en aarde). De winti aanhangers geloven dat deze god de mensen en het dierenrijk heeft voorzien van energieën. Deze energieën worden door Surinamers ook winti’s genoemd. De taak van deze winti’s zijn om de mens en te behoeden voor negatieve energieën.

Winti’s zijn onder te verdelen in verschillende soorten, gedragingen en herkomst. Onder de verschillende winti’s geld ook een hiërarchie.
Om de winti’s makkelijk te begrijpen kun je deze het best vergelijken met engelen.

Naast de winti’s neemt voorouderverering ook een grote plaats in de winti cultuur. De voorouders bestaan weer uit menselijk afkomstige energieën (overledenen). Eigenlijk worden de voorouders beschouwd als als zielen in rust toestand. Dit betekent niet dat de voorouders niets voor mensen kunnen betekenen. Zij worden soms geraadpleegd voor aardse zaken. Het zijn ten slotte de voorouders die bepaalde stappen “die wij momenteel nemen in het leven” al hebben bewandeld en hierin goed kunnen adviseren.

winti beleving in nederland

Toen in 1975 Suriname onafhankelijk werd, vertrokken duizenden Surinamers naar Nederland. Inmiddels telt Nederland 350.000 Surinamers.

Net zoals de winti’s vanuit verschillende culturen zijn meegereisd naar Suriname en de winti’s zich daar hebben aangepast naar Surinaamse gebruiken en begrippen, gebeurt dit in Nederland nu ook.

Een winti past zich aan de leefwijze van de mens of drager. Naast de basis handelingen van de winti cultuur creëren winti’s nieuwe mogelijkheden met middelen die binnen handbereik van een drager ligt.