wat is winti

Om de Winti-cultuur te begrijpen, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat een natuurreligie inhoudt. Een natuurreligie is een religie die voornamelijk gebaseerd is op natuurverschijnselen zoals donder, bliksem, regen, wind en vuur. Natuurreligies komen vaak voor bij volkeren die voornamelijk in de natuur leven. Deze religies vinden hun oorsprong vaak in Afrika en Latijns-Amerika en hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld in verschillende beschavingen, zoals bijvoorbeeld het oude Egypte. Ook de Indianen in Amerika hebben een natuurreligie als geloof. Vóór de opkomst van het christendom in Europa, waren er ook verschillende natuurreligies in Europa. Deze hadden heiligdommen in de natuur, zoals heilige bomen, menhirs en steencirkels. Zelfs vandaag de dag is er in Nederland nog belangstelling voor natuurreligies. Een voorbeeld hiervan is de neo-heidense natuurreligie Wicca, die populair is geworden.

winti religie

Winti is een religie die zijn oorsprong heeft in Suriname en andere delen van het Caribisch gebied. Het is ontstaan ​​uit de spirituele en religieuze overtuigingen van de verschillende Afrikaanse volkeren die als slaven naar Suriname werden gebracht tijdens de trans-Atlantische slavenhandel. Deze Afrikaanse volkeren brachten hun eigen religies, rituelen, goden en godinnen mee naar Suriname en vermengden deze met elementen van de inheemse, Europese en Aziatische culturen die in Suriname aanwezig waren. Dit resulteerde in de ontwikkeling van Winti, dat een unieke mix is van verschillende culturele en spirituele tradities. Winti wordt nog steeds beoefend door mensen van Afrikaanse afkomst in Suriname en andere delen van het Caribisch gebied, evenals in de diaspora in Nederland, Frankrijk en andere landen.
Wapen van Suriname

winti in suriname

Binnen de winti religie speelt Anana Keduama Keduampo, de schepper van hemel en aarde, een centrale rol. Volgens de winti aanhangers heeft deze god energieën geschapen voor zowel mensen als het dierenrijk, welke ook wel winti’s worden genoemd. Het is de taak van deze winti’s om de mens te beschermen tegen negatieve energieën. Er zijn verschillende soorten en herkomsten van winti’s, welke ook nog eens onderhevig zijn aan een hiërarchie. Om de winti’s beter te begrijpen, kun je ze vergelijken met engelen.

Naast de winti’s wordt ook de voorouderverering hoog in het vaandel gedragen binnen de winti cultuur. De voorouders worden gezien als menselijke energieën in rust, oftewel overledenen. Hoewel ze niet meer in levende lijve aanwezig zijn, worden ze nog steeds geraadpleegd voor advies over aardse zaken. De voorouders hebben immers al bepaalde stappen in het leven bewandeld die wij nu nog moeten nemen, en kunnen daarom goed adviseren.

winti in nederland

In 1975 emigreerden duizenden Surinamers naar Nederland na de onafhankelijkheid van Suriname. Tegenwoordig wonen er ongeveer 350.000 Surinamers in Nederland.

Net zoals de winti’s vanuit verschillende culturen naar Suriname zijn overgebracht en zich hebben aangepast aan de Surinaamse gebruiken en begrippen, gebeurt dit nu ook in Nederland.

Winti’s passen zich aan aan de levensstijl van de persoon die de winti beoefent. Naast de basisprincipes van de winti-cultuur creëren winti’s nieuwe mogelijkheden met middelen die voorhanden zijn bij de persoon die de winti beoefent.