Welkom
Home
Wie zijn wij
Baaswaterval (Biografie)
In de Media
Consulten (Spreekuur)
Winti consult (luku)
Behandelingen
Kruidenbaden (Wasi)
Workshops
Winti kennis en ervaring
Contact Gegevens
Contact
nieuwsbrief
meld je nu vrijblijvend aan op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van onze workshops en diensten.


30% korting op alle behandelingen!!
Ook deze herfst voeren wij behandelingen uit met een fikse korting. Tot 1 oktober 2019 krijg je 30% korting op alle behandelingen. Let op!! Zoals vorig jaar geldt ook dit jaar : AGENDA VOL = ECHT VOL.
 
Suriname, het land rijk aan tradities, natuur en cultuur

Om het winti cultuur te begrijpen moet men eerst weten wat een natuur religie is. Een natuurreligie (natuurgodsdienst) is een religie die vooral op natuurverschijnselen, zoals donder en bliksem, regen, wind en vuur is gebaseerd en die de krachten van de natuur respecteert.

Natuurreligies komen voor bij volkeren met een beschaving die vooral leeft van, met en door de natuur. Ze komen voornamelijk voor in Afrika en Latijns-Amerika en hebben in het verleden in veel beschavingen een belangrijke rol gespeeld, zoals in het oude Egypte, hetzij als officiële godsdienst, hetzij als bijgeloof. Ook de indianen in Amerika hadden en hebben een natuurgodsdienstig geloof, evenals veel Aboriginals in Australië.

Voor de opkomst van het christendom in Europa, waren er ook in Europa verschillende natuurvolkeren. Deze hadden allerlei heiligdommen in de natuur, zoals heilige bomen, menhirs en steencirkels. Zelfs in de huidige tijd is er in Nederland nog belangstelling voor natuurgodsdiensten. Populair is bijvoorbeeld de tegenwoordige neoheidense natuurreligie wicca.

 Ontstaan van het winti cultuur

De oorspronkelijke bewoners van Suriname waren de indianen. Deze indianen hadden hun eigen natuurgodsdiensten, waarbij geesten- en voorouderverering een grote plaats innemen.

Met de komst van de Europeanen in Suriname werden er veel plantages gebouwd. Als werkkrachten voor deze plantages werden slaven uit verschillende dorpen en streken van Afrika overgebracht naar Suriname. 

Doordat deze afrikanen uit verschillende dorpen en streken kwamen hadden zij ieder hun eigen gebruiken, natuurreligie, kennis en taal. Samen zaten zij in dezelfde vervelende situatie waardoor het voor hen noodzaak werdt om al hun kennis, geloof en gebruiken te bundelen om zo te kunnen overleven.

Meer dan 80% van de oppervlakte van Suriname bestaat grotendeels uit ongerept tropisch regenwoud. Een gedeelte van deze slaven vluchtte daarom uit angst voor de Europeanen de bossen in. Zij worden ook wel de marrons genoemd. Deze slaven waren dus ook aangewezen op de regels van de natuur in Suriname (tropisch regenwoud).

Na afschaffing van de slavernij moesten de plantages opzoek naar nieuwe werknemers. Er werden vooral Chinezen, Indiërs en Javanen op contractbasis naar Suriname verscheept om op deze plantages te kunnen werken. Een groot gedeelte bleef na hun contractbasis in Suriname wonen. En ook zei brachten hierdoor hun kennis en tradities mee naar Suriname.

Door de grote etnische verscheidenheid kun je eigenlijk wel stellen dat winti een combinatie is van verschillende bevolkingsgroepen (stammen en dorpen) waarbij kennis en regels van de natuur, geesten- en voorouderverering en culturele tradities gebundeld zijn tot de huidige winti natuurreligie. Van al deze bevolkings  invloeden vindt je wel wat terug in de winti cultuur, van de een iets meer dan van de ander.

Winti beleving in Suriname

Zoals de meeste religies staat er in de winti religie ook een god centraal (Anana Keduama Keduampo betekenis “Schepper van hemel en aarde”). 

 De winti aanhangers geloven dat deze god, de mens, het dierenrijk en de natuur heeft voorzien van energieën. Deze energieën worden door Surinamers ook wel winti´s genoemd. De taak van deze winti´s zijn om de mens en de natuur te onderhouden en behoeden voor (negatieve) energieën welke geen rekening houden met aardse en goddelijke regels (boze/kwade geesten etc.)

Deze winti´s zijn verder onder te verdelen in verschillende soorten, gedragingen, herkomst en maken ook gebruik van een hiërarchiering systeem (verschillende rangen). Het zijn vooral mensen, dieren evenals natuurelementen die als drager van deze winti´s (kunnen) functioneren.

Om deze winti´s makkelijker te begrijpen kun je deze het best vergelijken met engelen (werkend in opdracht van god met ieder een eigen taak).

Naast de winti´s neemt voorouderverering ook een grote plaats in de winti cultuur in. Deze voorouders bestaan weer uit van menselijk afkomstige energieën (overledenen). Eigenlijk worden de voorouders beschouwd als zielen in rust toestand. Echter betekend dit niet dat voorouders niets voor mensen kunnen betekenen. Zij worden soms geraadpleegd voor bepaalde zaken. Het zijn ten slotte de voorouders die bepaalde stappen "welke wij momenteel nemen in het leven" al hebben bewandeld en hier ons goed in kunnen adviseren en bijstaan.

Winti beleving in Nederland

Toen in 1975 Suriname een onafhankelijke republiek werd, vertrokken duizenden Surinamers naar Nederland. Inmiddels telt Nederland 350.000 Surinamers.

Net zoals de Winti s vanuit diverse culturen zijn meegereisd naar Suriname. En daar de Winti´s zich destijds hebben aangepast in Suriname en gebruik hebben gemaakt van de middelen en mogelijkheden welke in het land aanwezig waren,  gebeurd dit eigenlijk hier in Nederland weer opnieuw.

Winti’s zijn intelligente energieën en passen zich aan naar de leefwijze en omstandigheden van o.a. de drager. Naast de basis handelingen van de winti cultuur creëren de winti’s nieuwe mogelijkheden met de middelen die binnen handbereik van een drager liggen.